Centrum Wolontariatu BESKIDY

Cele Stowarzyszenia są realizowane w obszarach:

Edukacja, pomoc społeczna, sport, turystyka, języki obce, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, technologie informacyjne (ICT), współpraca kulturowa i religijna, dobroczynność, rynek pracy, przedsiębiorczość.

Wspólnie z Gimnazjum w Wieprzu stowarzyszenie współorganizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz. Projekty letnie pod nazwą „Wakacje z pomysłem” bez przerwy organizowane są od 2004 roku. W ostatnich dwóch latach również za granicą na Krymie - "półwyspie kulturowych rozmaitości".

Stowarzyszenie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na realizacje rozmaitych działań statutowych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Wspólnie z Gimnazjum w Wieprzu realizacje szkoleń informatyczno – językowych dla mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz (POKL w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne (2008)
  • Wspólnie z Gimnazjum w Wieprzu oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie organizacja kilku międzynarodowych wymian młodzieży Program Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży  (2010, 2011, 2013)
  • Aktywna współpraca z Żywiecką Fundacją Rozwoju szkołami na terenie Powiatu Żywieckiego i organizacja Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego IKAR (od 2014 – nadal)
  • Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu pomoc w rozdawaniu paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy (2012)
  • We współpracy z Miastem Żywiec i Gimnazjum w Wieprzu organizacja Międzynarodowych zawodów sportowych w Piłce Siatkowej (2011, 2013)

 

Biuro Stowarzyszenia:

Centrum Wolontariatu BESKIDY

tel. +48 601 283 483

prezes stowarzyszenia: Wiesław Jakubiec tel. 601 283 483

e-mail: scwbeskidy@gmail.com

http://gimnazjum.konto.pl/cwbeskidy/cwbeskidy.pdf

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl