Dzieci Serc

Stowarzyszenie Dzieci Serc - działa od czerwca 2000r. i skupia w swych szeregach dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gmin:  Radziechowy - Wieprz, Węgierskiej Górki, Ujsoły, Rajczy, Łękawicy, Czernichowa, Lipowej i częściowo z Wilkowic, Łodygowic i Żywca.

Siedzibą Stowarzyszenia jest dom na Abramskiej 2 w Radziechowach, gdzie prowadzone są zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 18.00, a w Ciścu świetlicę terapeutyczną, we wtorki i czwartki w godz. od 17.00 - 19.00.

Oprócz tego organizujemy cyklicznie takie imprezy jak:

- Paraolimpiada - zawsze w pierwszą sobotę czerwca.

- Rajd Razem Raźniej na Matyskę - zawsze w drugą sobotę września.

- Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych - połączone z Rajdem Razem Raźniej w Radziechowach.

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - 29 kwietnia.

- Zaduszki Narodowe na Matysce i usypywanie Kurhanu Pamięci - pierwsza sobota listopada.

- „Fiaccola di Lolek” - Piesza Pielgrzymka "Ogień Lolek" na Podbeskidziu z Bielska-Białej, Trzy Lipki na Matyskę do Radziechów - maj.

- 6 sierpnia piesza pielgrzymka na sumę odpustową z Radziechów, przez Matyskę do Cięciny - kościół Przemienienia Pańskiego.

- Udział w cztero dniowej Żywieckiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy 26 - 29 sierpnia.

- Pieszo pielgrzymujemy po Łękawicy - idziemy śladami naszego Patrona O. Michała Tomaszka z Jego rodzinnego domu do kościoła - wrzesień.

- Jasełka.

- Bal karnawałowy.

- Dwutygodniowy obóz rehabilitacyjny.

- Wycieczki.

- Tradycyjnie w Końskiej Doli spotykamy się ze Św. Mikołajem.

- Uczestniczyliśmy w ,,Płomieniu Pamięci” w rocznicę śmierci JP II.

- Czynnie włączamy się w życie kulturalne na Żywiecczyźnie.

 

Stowarzyszenie działa na zasadzie wolontariatu - nikt nie pobiera wynagrodzenia za pracę na rzecz stowarzyszenia.
Istniejemy dzięki Ludziom Dobrej Woli.

 

Stowarzyszenie "Dzieci Serc"
ul. Abramska 2
34-381 Radziechowy

email: dzieciserc@o2.pl


www.dzieciserc.org
 

Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz: 20 8140 0009 0006 9430 2000 0010
NIP: 553-22-50-131
KRS: 0000121276

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl