Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy. Siedziba GCKPT  znajduje się w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

GCKPT prowadzi szeroką działalność promocyjną, której celem jest kształtowanie wizerunku Gminy Radziechowy – Wieprz a także pobudzanie zainteresowanie Gminną ze względu na walory turystyczne i pozyskiwania inwestorów. Wśród działań promocyjnych na rzecz Gminy wyliczyć możemy, wydawanie własnego biuletynu informacyjnego NASZA GMINA, promowanie Gminy na stronach internetowych i portalach społecznościowych (Facebook), aktualizowanie i zamieszczanie informacji dotyczącej działań GCKPT na stronie internetowej Urzędu Gminy, www.żywiecczyzna.pl, www.kulturawzywcu.pl, a także opracowywanie różnego typu wydawnictw i folderów promocyjnych (w tym informatorów, kalendarzy, widokówek, map gminy). Dodatkowo promocja poprzez tworzenie projektów o dofinansowanie ze środków unijnych inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, ochroną środowiska oraz współpracą transgraniczną.

Jednym z priorytetowych zadań pracy GCKPT jest prowadzenie zajęć rozwijających zamiłowanie do folkloru, kultury i tradycji regionalnych przez wykwalifikowanych instruktorów w dwóch zespołach regionalnych "Grojcowianie" i "Jodełki".

GCKPT jest głównym organizatorem większości imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w tym atrakcyjnych i innowacyjnych imprez, konkursów mających na celu integrację społeczną wszystkich pokoleń.

Dodatkowo w ofercie GCKPT znajdują się również zajęcia w terenie, obejmujące zagospodarowanie czasu wolnego aktywną formą wypoczynku, promujące turystykę i rekreację w naszej Gminie takie jak: "Marsz Złotego Kija" cykliczna impreza turystyczno - krajoznawcza dla fascynatów Nordic Walking, czy współorganizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz z Rodzinnym Klubem Biegacza "Baca" Radziechowy, GKS Radziechowy – Wieprz, a także wiele innych.

Jednym z nadrzędnych zadań każdej instytucji kulturalnej jest promowanie zdrowego trybu życia, zachowań proekologicznych, dbanie o środowisko, profilaktyka ekologiczna w szkołach i środowisku lokalnym, dlatego organizacja imprez o charakterze ekologicznym jest nieodłącznym elementem w pracy GCKPT.

 

Zobacz również:

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl