Harmonogramy wywozu odpadów w roku: 2018

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– opłata wynosi: 9 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– opłata wynosi: 19 zł miesięcznie od mieszkańca.


B
R
Z
U
Ś
N
I
K

 

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
17 styczeń 25 styczeń 25 styczeń 25 styczeń
14 luty 22 luty 22 luty 22 luty
14 marzec 22 marzec 22 marzec 22 marzec
11 kwiecień 19 kwiecień 26 kwiecień 19 kwiecień
16 maj 23 maj 24 maj 23 maj
13 czerwiec 20 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec
10 lipiec 19 lipiec 19 lipiec 19 lipiec
8 sierpień 24 sierpień 23 sierpień 24 sierpień
12 wrzesień 18 wrzesień 20 wrzesień 18 wrzesień
17 październik 25 październik 18 październik 25 październik
14 listopad 22 listopad 22 listopad 22 listopad
6 grudzień 13 grudzień 20 grudzień 13 grudzień

 


 

B
Y
S
T
R
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
19 styczeń 25 styczeń 24 styczeń 26 styczeń
15 luty 22 luty 21 luty 16 luty
22 marzec 29 marzec 21 marzec 23 marzec
20 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 27 kwiecień
18 maj 29 maj 23 maj 30 maj
21 czerwiec 28 czerwiec 20 czerwiec 22 czerwiec
19 lipiec 26 lipiec 18 lipiec 20 lipiec
23 sierpień 30 sierpień 22 sierpień 24 sierpień
20 wrzesień 27 wrzesień 19 wrzesień 21 wrzesień
18 październik 25 październik 17 październik 19 październik
22 listopad 29 listopad 21 listopad 23 listopad
13 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 14 grudzień

 


 

J
U
S
Z
C
Z
Y
N
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
16 styczeń 24 styczeń 9 styczeń 24 styczeń
13 luty 21 luty 6 luty 21 luty
13 marzec 21 marzec 6 marzec 21 marzec
10 kwiecień 18 kwiecień 10 kwiecień 18 kwiecień
15 maj 22 maj 8 maj 22 maj
12 czerwiec 19 czerwiec 5 czerwiec 19 czerwiec
17 lipiec 25 lipiec 3 lipiec 25 lipiec
7 sierpień 23 sierpień 7 sierpień 23 sierpień
11 wrzesień 21 wrzesień 4 wrzesień 21 wrzesień
16 październik 24 październik 2 październik 24 październik
13 listopad 21 listopad 6 listopad 21 listopad
4 grudzień 12 grudzień 4 grudzień 12 grudzień

 


 

P
R
Z
Y
B
Ę
D
Z
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
15 styczeń 22 styczeń 8 styczeń 22 styczeń
12 luty 19 luty 5 luty 19 luty
12 marzec 19 marzec 5 marzec 19 marzec
9 kwiecień 16 kwiecień 9 kwiecień 16 kwiecień
14 maj 22 maj 7 maj 22 maj
11 czerwiec 19 czerwiec 4 czerwiec 19 czerwiec
16 lipiec 25 lipiec 2 lipiec 25 lipiec
6 sierpień 23 sierpień 6 sierpień 23 sierpień
10 wrzesień 21 wrzesień 3 wrzesień 21 wrzesień
15 październik 22 październik 1 październik 22 październik
12 listopad 19 listopad 5 listopad 19 listopad
3 grudzień 10 grudzień 3 grudzień 10 grudzień

 


 

R
A
D
Z
I
E
C
H
O
W
Y

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
22, 23 styczeń 29, 30 styczeń 10, 11, 12 styczeń 29, 30 styczeń
19, 20 luty 26, 27 luty 7, 8, 9 luty 26, 27 luty
19, 20 marzec 26, 27 marzec 7, 8, 9 marzec 26, 27 marzec
18, 17 kwiecień 24, 23 kwiecień 11, 12, 13 kwiecień 24, 23 kwiecień
21, 22 maj 28, 29 maj 9, 10, 11 maj 28, 29 maj
18, 19 czerwiec 25, 25 czerwiec 6, 7, 8 czerwiec 25, 25 czerwiec
23, 24 lipiec 30, 30 lipiec 4, 5, 6 lipiec 30, 30 lipiec
20, 21 sierpień 27, 27 sierpień 8, 9, 10 sierpień 27, 27 sierpień
17, 18 wrzesień 24, 24 wrzesień 5, 6, 7 wrzesień 24, 24 wrzesień
22, 23 październik 29, 30 październik 3, 4, 5 październik 29, 30 październik
19, 20 listopad 26, 27 listopad 7, 8, 9 listopad 26, 27 listopad
11, 10 grudzień 18, 19 grudzień 5, 6, 7 grudzień 18, 19 grudzień

 


 

W
I
E
P
R
Z

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
16, 17, 18 styczeń 22, 23, 24 styczeń 22, 23 styczeń 26 styczeń
12, 13, 14 luty 19, 20, 21 luty 19, 20 luty 16 luty
19, 20, 21 marzec 26, 27, 28 marzec 19, 20 marzec 23 marzec
17, 18, 19 kwiecień 23, 24, 25 kwiecień 23, 24 kwiecień 27 kwiecień
21, 22, 23 maj 24, 25, 28 maj 21, 22 maj 30 maj
18, 19, 20 czerwiec 25, 26, 27 czerwiec 18, 19 czerwiec 22 czerwiec
16, 17, 18 lipiec 23, 24, 25 lipiec 16, 17 lipiec 20 lipiec
20, 21, 22 sierpień 27, 28, 29 sierpień 20, 21 sierpień 24 sierpień
17, 18, 19 wrzesień 24, 25, 26 wrzesień 17, 18 wrzesień 21 wrzesień
15, 16, 17 październik 22, 23, 24 październik 15, 16 październik 19 październik
19, 20, 21 listopad 26, 27, 28 listopad 19, 20 listopad 23 listopad
10, 11, 12 grudzień 17, 18, 19 grudzień 17, 18 grudzień 14 grudzień

 


BIOODPADY: np. resztki żywności, obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie – zbiera się w pojemnikach o pojemności 120, 140l, 240 l, 1100 l koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Do pojemnika nie należy wrzucać odpadów zielonych np. trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi itp.

Wykonawca odbiera odpady BIO w terminie ustalonym w harmonogramie, 1 raz w miesiącu z terenu całej gminy po zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości do Wykonawcy telefonicznie bądź drogą mailową. Co najmniej trzy dni przed planowanym odbiorem Wykonawca ma zostać poinformowany o konieczności odbioru odpadów BIO przez zainteresowanego mieszkańca mailowo lub telefonicznie.


 

UWAGI:

 

RADZIECHOWY - odbiór odpadów selektywnych:

     a. pierwsza data - prawa strona
     b. druga data - droga główna

     c. trzecia data - lewa strona

 

WIEPRZ - balast i popiół:

     - Pierwszy dzień: Nowy Dwór, Pod Górkami, Nad Sołą lewa stron , Objazdowa, Fabianicka, Topolowa, Ogrodowa, Browarna, Pod Grojcem, Sosnowa, Kamienna, Wiejska, Brzegowa, Cicha, Bubrów, Prosta, Wrzosowa, Żywiecka.

     - Drugi dzień: Graniczna, Różana, Spacerowa, Szkolna, Sportowa, Kuśnierska, Jodłowa, Świerkowa, Słoneczna, Zakładowa, Wiśniowa, Klonowa, Krótka, Wierzbowa, Figurów, Brzozowa, Wodna, Łąkowa, Zielona, Nad Sołą prawa strona.

     - Trzeci dzień: Beskidzka, Leśna, Łukowa, Wesoła, Grabowa, Centrum, Borowa, Miodowa, Źródlana, Górska, Górnicza, Długa, Majowa, Dębowa, Szewska, Kościelna, Polna, Zagórczańska, Pod Grapą.

 


UWAGA: GORĄCY POPIÓŁ NIE JEST ODBIERANY!!!
Pojemniki i worki na odpady muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00 rano !!!

 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl