Harmonogramy wywozu odpadów w roku: 2019

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– opłata wynosi: 13 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– opłata wynosi: 25 zł miesięcznie od mieszkańca.


B
R
Z
U
Ś
N
I
K

 

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
9 styczeń 31 styczeń 24 styczeń 31 styczeń
14 luty 28 luty 21 luty 28 luty
13 marzec 28 marzec 21 marzec  28 marzec
10 kwiecień 25 kwiecień 18 kwiecień 25 kwiecień
8 maj 30 maj 23 maj 30 maj
5 czerwiec 27 czerwiec 27 czerwiec 27 czerwiec
10 lipiec 25 lipiec 25 lipiec 25 lipiec
14 sierpień 29 sierpień 22 sierpień 29 sierpień
11 wrzesień 25 wrzesień 19 wrzesień 25 wrzesień
9 październik 31 październik 24 październik 31 październik
14 listopad 28 listopad 21 listopad 28 listopad
11 grudzień 16 grudzień 19 grudzień 16 grudzień

 


 

B
Y
S
T
R
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
24 styczeń 31 styczeń 23 styczeń 25 styczeń
21 luty 28 luty 20 luty 22 luty
21 marzec 28 marzec 20 marzec 22 marzec
18 kwiecień 26 kwiecień 17 kwiecień 19 kwiecień
23 maj 30 maj 22 maj 24 maj
21 czerwiec 27 czerwiec 26 czerwiec 28 czerwiec
25 lipiec 26 lipiec 24 lipiec 19 lipiec
22 sierpień 29 sierpień 21 sierpień 23 sierpień
19 wrzesień 26 wrzesień 18 wrzesień 20 wrzesień
24 październik 31 październik 23 październik 25 październik
21 listopad 28 listopad 20 listopad 22 listopad
12 grudzień 19 grudzień 18 grudzień 13 grudzień

 


 

J
U
S
Z
C
Z
Y
N
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
8 styczeń 23 styczeń 8 styczeń 23 styczeń
13 luty 20 luty 5 luty 20 luty
12 marzec 20 marzec 5 marzec 20 marzec
9 kwiecień 17 kwiecień 2 kwiecień 17 kwiecień
14 maj 22 maj 7 maj 22 maj
4 czerwiec 26 czerwiec 4 czerwiec 26 czerwiec
9 lipiec 24 lipiec 9 lipiec 24 lipiec
13 sierpień 21 sierpień 6 sierpień 21 sierpień
10 wrzesień 18 wrzesień 3 wrzesień 18 wrzesień
8 październik 23 październik 8 październik 23 październik
13 listopad 21 listopad 5 listopad 21 listopad
10 grudzień 12 grudzień 3 grudzień 12 grudzień

 


 

P
R
Z
Y
B
Ę
D
Z
A

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
15 styczeń 17 styczeń 7 styczeń 17 styczeń
11 luty 18 luty 4 luty 18 luty
11 marzec 18 marzec 4 marzec 18 marzec
8 kwiecień 15 kwiecień 1 kwiecień 15 kwiecień
13 maj 15 maj 6 maj 15 maj
3 czerwiec 26 czerwiec 3 czerwiec 26 czerwiec
8 lipiec 24 lipiec 8 lipiec 24 lipiec
12 sierpień 21 sierpień 5 sierpień 21 sierpień
9 wrzesień 18 wrzesień 2 wrzesień 18 wrzesień
14 październik 21 październik 7 październik 21 październik
12 listopad 20 listopad 4 listopad 20 listopad
9 grudzień 12 grudzień 2 grudzień 12 grudzień

 


 

R
A
D
Z
I
E
C
H
O
W
Y

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
21, 23 styczeń 28, 29 styczeń 9, 10, 11 styczeń 28, 29 styczeń
18, 19 luty 25, 26 luty 6, 7, 8 luty 25, 26 luty
19, 20 marzec 25, 26 marzec 6, 7, 8 marzec 25, 26 marzec
11, 16 kwiecień 23, 24 kwiecień 3, 4, 5 kwiecień 23, 24 kwiecień
20, 21 maj 27, 28 maj 8, 9, 10 maj 27, 28 maj
10, 11 czerwiec 24, 24 czerwiec 5, 6, 7 czerwiec 24, 24 czerwiec
15, 16 lipiec 29, 29 lipiec 10, 11, 12 lipiec 29, 29 lipiec
19, 20 sierpień 26, 26 sierpień 7, 8, 9 sierpień 26, 26 sierpień
16, 17 wrzesień 30, 30 wrzesień 4, 5, 6 wrzesień 30, 30 wrzesień
21, 22 październik 28, 29 październik 9, 10, 11 październik 28, 29 październik
18, 19 listopad 25, 26 listopad 6, 7, 8 listopad 25, 26 listopad
16, 17 grudzień 18, 19 grudzień 4, 5, 6 grudzień 18, 19 grudzień

 


 

W
I
E
P
R
Z

Balast Popiół Selektywna Bioodpady
21, 22, 23 styczeń 28, 29, 30 styczeń 21, 22 styczeń 25 styczeń
18, 19, 20 luty 25, 26, 27 luty 18, 19 luty 22 luty
18, 19, 20 marzec 25, 26, 27 marzec 18, 19 marzec 22 marzec
15, 16, 17 kwiecień 23, 24, 25 kwiecień 15, 16 kwiecień 19 kwiecień
20, 21, 22 maj 27, 28, 29 maj 20, 21 maj 24 maj
17, 18, 19 czerwiec 24, 25, 26 czerwiec 24, 25 czerwiec 28 czerwiec
22, 23, 24 lipiec 29, 30, 31 lipiec 22, 23 lipiec 19 lipiec
19, 20, 21 sierpień 26, 27, 28 sierpień 19, 20 sierpień 23 sierpień
16, 17, 18 wrzesień 23, 24, 25 wrzesień 16, 17 wrzesień 20 wrzesień
21, 22, 23 październik 28, 29, 30 październik 21, 22 październik 25 październik
18, 19, 20 listopad 25, 26, 27 listopad 18, 19 listopad 22 listopad
9, 10, 11 grudzień 16, 17, 18 grudzień 16, 17 grudzień 13 grudzień

 


BIOODPADY: np. resztki żywności, obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie – zbiera się w pojemnikach o pojemności 120, 140l, 240 l, 1100 l koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Do pojemnika nie należy wrzucać odpadów zielonych np. trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi itp.

Wykonawca odbiera odpady BIO w terminie ustalonym w harmonogramie, 1 raz w miesiącu z terenu całej gminy po zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości do Wykonawcy telefonicznie bądź drogą mailową. Co najmniej trzy dni przed planowanym odbiorem Wykonawca ma zostać poinformowany o konieczności odbioru odpadów BIO przez zainteresowanego mieszkańca mailowo lub telefonicznie.


 

UWAGI:

 

RADZIECHOWY - odbiór odpadów selektywnych:

     a. pierwsza data - prawa strona
     b. druga data - droga główna

     c. trzecia data - lewa strona

 

WIEPRZ - balast i popiół:

     - Pierwszy dzień: Nowy Dwór, Pod Górkami, Nad Sołą lewa strona, Objazdowa, Fabianicka, Topolowa, Ogrodowa, Browarna, Pod Grojcem, Grojec, Sosnowa, Kamienna, Wiejska, Brzegowa, Cicha, Bubrów, Prosta, Wrzosowa, Żywiecka.

     - Drugi dzień: Graniczna, Różana, Spacerowa, Szkolna, Sportowa, Kuśnierska, Jodłowa, Świerkowa, Słoneczna, Zakładowa, Wiśniowa, Klonowa, Krótka, Wierzbowa, Figurów, Brzozowa, Wodna, Łąkowa, Zielona, Nad Sołą prawa strona.

     - Trzeci dzień: Beskidzka, Leśna, Łukowa, Wesoła, Grabowa, Centrum, Borowa, Miodowa, Źródlana, Górska, Górnicza, Długa, Majowa, Dębowa, Szewska, Kościelna, Polna, Zagórczańska, Pod Grapą.

 


UWAGA: GORĄCY POPIÓŁ NIE JEST ODBIERANY!!!
Pojemniki i worki na odpady muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00 rano !!!

ODPADY TYPU BALAST, BIOODPADY KUCHENNE I POPIÓŁ ODBIERANA SĄ TYLKO
Z POJEMNIKÓW PRZYSTOSOWANYCH DO MECHANICZNEGO ODBIORU.

ODBIÓR BIOODPADÓW KUCHENNYCH TYLKO NA ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE.


 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl