Harmonogramy wywozu odpadów w roku: 2020

UWAGA! ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 22 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny w wysokości 88 zł od mieszkańca
(stawka naliczana wyłącznie decyzją
Wójta Gminy w przypadku nieprawidłowej segregacji, nie można jej wpisać w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

UCHWAŁA NR XVI/110/19 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 12 grudnia 2019r.


 

     BRZUŚNIK
  Balast Popiół Selektywna Bioodpady
Styczeń: 13 16 30 27
Luty: 10 13 27 21
Marzec: 9 12 26 6
Kwiecień: 6, 20 21 23 3, 20
Maj: 4,18 20 21 4, 15, 29
Czerwiec: 1, 15, 29 17 18 15, 26
Lipiec: 13, 27 9 23 10, 24
Sierpień: 10, 24 26 20 7, 21
Wrzesień: 7, 21 23 24 4, 18
Październik: 5, 19 16 22 1, 16, 30
Listopad: 4 17 19 13
Grudzień: 3 16 17 11
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 16 PAŹDZIERNIK 2020r.

 


 

     BYSTRA
  Balast Popiół Selektywna Bioodpady
Styczeń: 23 16 29 24
Luty: 20 17 26 21
Marzec: 19 12 25 20
Kwiecień: 9, 23 21 22 10, 24
Maj: 7, 21 20 20 8, 22
Czerwiec: 4, 18 22 17 5, 19
Lipiec: 2, 16, 30 10 22 3, 17, 31
Sierpień: 13, 27 27 19 14, 28
Wrzesień: 10, 24 29 23 11, 25
Październik: 8, 22 26 21 9, 23
Listopad: 13 25 18 13
Grudzień: 10 14 16 11
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 15 PAŹDZIERNIK 2020r.

 


 

     JUSZCZYNA
  Balast Popiół Selektywna Bioodpady
Styczeń: 13 17 14 27
Luty: 11 14 11 21
Marzec: 10 13 10 6
Kwiecień: 7, 21 22 7 3, 20
Maj: 5, 19 21 5 4, 15, 29
Czerwiec: 2, 16, 30 17 2 15, 26
Lipiec: 14, 28 9 7 10, 24
Sierpień: 11, 25 26 4 7, 21
Wrzesień: 8, 22 23 8 4, 18
Październik: 6, 20 16 6 1, 16, 30
Listopad: 17 24 3 13
Grudzień: 7 17 8 11
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 15 WRZESIEŃ 2020r.

 


 

     PRZYBĘDZA
  Balast Popiół Selektywna Bioodpady
Styczeń: 15 20 13 27
Luty: 17 12 10 21
Marzec: 17 11 9 6
Kwiecień: 14, 27 20 6 3, 20
Maj: 11, 25 19 4 4, 15, 29
Czerwiec: 8, 18 22 1 15, 26
Lipiec: 6, 20 10 6 10, 24
Sierpień: 3, 17, 31 27 3 7, 21
Wrzesień: 14, 28 29 7 4, 18
Październik: 12, 26 15 5 1, 16, 30
Listopad: 9 16 2 13
Grudzień: 4 14 7 11
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 14 WRZESIEŃ 2020r.

 


 

     RADZIECHOWY
  Balast * Popiół * Selektywna ** Bioodpady *
Styczeń: 21/22 23/29 15/16/17 27/27
Luty: 18/19 26/27 12/13/14 21/21
Marzec: 16/19 24/25 11/12/13 6/6
Kwiecień: 15/16, 28/29 23/24 8/9/10 3/3, 20/20
Maj: 12/13, 26/27 28/29 6/7/8 4/4, 15/15, 29/29
Czerwiec: 9/10, 24/25 26/26 3/4/5 15/15, 26/26
Lipiec: 7/8, 21/22 10/10 8/9/10 10/10, 24/24
Sierpień: 4/5, 18/19 27/27 5/6/7 7/7, 21/21
Wrzesień: 1/2, 15/16, 29/30 24/24 9/10/11 4/4, 18/18
Październik: 13/14, 27/28 22/29 7/8/9 1/1, 16/16, 30/30
Listopad: 10/18 26/27 4/5/6 13/13
Grudzień: 8/9 18/21 9/10/11 11/11
   *: Odbiór balastu, popiołu i bioodpadów kuchennych:
       Pierwsza data - prawa strona / Druga data - lewa strona
   **: Odbiór odpadów selektywnych:
       Pierwsza data - prawa strona / Druga data - droga główna / Trzecia data - lewa strona
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 16, 17, 18 WRZESIEŃ 2020r.

 


 

     WIEPRZ
  Balast *** Popiół *** Selektywna Bioodpady
Styczeń: 20/21/22 24/27/28 27, 28 24
Luty: 17/18/19 20/24/25 24, 25 21
Marzec: 16/17/18 23/26/30 23, 24 20
Kwiecień: 6/7/8, 20/21/22 23/24/27 20, 21 10, 24
Maj: 4/5/6, 18/19/20 18/19/22 18, 19 8, 22
Czerwiec: 1/2/3, 15/16/17, 29/30/- 23/23/23 15, 16 5, 19
Lipiec: -/-/1, 13/14/15, 27/28/29 15/15/15 20, 21 3, 17, 31
Sierpień: 10/11/12, 24/25/26 31/31/31 17, 18 14, 28
Wrzesień: 7/8/9, 21/22/23 30/30/30 21, 22 11, 25
Październik: 5/6/7, 19/20/21 19/20/27 19, 20 9, 23
Listopad: 9/10/12 19/23/30 16, 17 13
Grudzień: 7/8/9 22/28/29 14, 15 11
   ***: Odbiór balastu i popiołu:
  Pierwszy dzień:
Nowy Dwór, Pod Górkami, Nad Sołą lewa strona, Objazdowa, Fabianicka, Topolowa, Ogrodowa, Browarna, Pod Grojcem, Grojec, Sosnowa, Kamienna, Wiejska, Brzegowa, Cicha, Bubrów, Prosta, Wrzosowa, Żywiecka.
/ Drugi dzień:
Graniczna, Różana, Spacerowa, Szkolna, Sportowa, Kuśnierska, Jodłowa, Świerkowa, Słoneczna, Zakładowa, Wiśniowa, Klonowa, Krótka, Wierzbowa, Figurów, Brzozowa, Wodna, Łąkowa, Zielona, Nad Sołą prawa strona.
/ Trzeci dzień:
Beskidzka, Leśna, Łukowa, Wesoła, Grabowa, Centrum, Borowa, Miodowa, Źródlana, Górska, Górnicza, Długa, Majowa, Dębowa, Szewska, Kościelna, Polna, Zagórczańska, Pod Grapą.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji - 12, 13, 14 PAŹDZIERNIK 2020r.

 PSZOK: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WIEPRZ, UL. ŻYWIECKA (OBOK SKLEPU BIEDRONKA i PRZYSTANKU PKP)
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU GODZ. 7:00 - 15:00
ORAZ PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA GODZ. 7:00 - 12:00 (OPRÓCZ DNI ŚWIĄTECZNYCH)
TELEFON: 515 340 678

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.UWAGA: GORĄCY POPIÓŁ NIE JEST ODBIERANY!!!
Pojemniki i worki na odpady muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00 rano !!!

ODPADY TYPU BALAST, BIOODPADY KUCHENNE I POPIÓŁ ODBIERANA SĄ TYLKO
Z POJEMNIKÓW PRZYSTOSOWANYCH DO MECHANICZNEGO ODBIORU.


ODBIÓR BIOODPADÓW KUCHENNYCH TYLKO NA ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE.
URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ: 33 860 15 74, BESKID ŻYWIEC: 33 860 22 71, SANIT TRANS: 33 815 79 74.POJEMNIKI:

1. BALAST (artykuły higieniczne, pieluchy/pampersy, ceramika, szkło nietłukące typu Duralex/Arcoroc, szkło okienne, zbrojone, lustra, zabawki, buty, kalki, papiery przebitkowe, zabrudzone, tłuste papiery i folie, ręczniki papierowe brudne),

2. POPIÓŁ (suchy i zimny),

3. BIOODPADY KUCHENNE (obierki i skórki, resztki żywności, przeterminowane owoce i warzywa).

 

WORKI SELEKTYWNE:

1. ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (butelki PET, opakowanie wielomateriałowe np. kartony po mleku, sokach, opakowanie z tworzyw sztucznych)

2. ZIELONY - SZKŁO (butelki szklane, słoiki)

3. NIEBIESKI - PAPIER (papier, tektura)

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl