Inwestycje współfinansowane

Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Podstawowe dane na temat projektu: Numer...

Projekt ''Zdalna Szkoła Plus'' w Gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt ''Zdalna Szkoła Plus'' w Gminie Radziechowy-Wieprz

"Zdalna Szkoła Plus” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W związku z tym Gmina...

Projekt ''Zdalna Szkoła'' w Gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt ''Zdalna Szkoła'' w Gminie Radziechowy-Wieprz

Gmina Radziechowy-Wieprz otrzymała grant w wysokości 69 990,00 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Głównym kryterium podziału środków była liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację...

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85%....

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz podpisała umowę na dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła współfinasowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi...

Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz

Ruszył projekt pt. ''Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz''   W Gminie Radziechowy-Wieprz z dniem 01.09.2017 r. rozpoczęła się realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projektem objęte zostaną wszystkie szkoły z terenu Gminy...

Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu

Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu

Ruszył projekt pt. ''Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu''   W Gminie Radziechowy-Wieprz z dniem 01.07.2017 r. rozpoczęła się realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości...

Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz

Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz

Przedmiotem projektu jest udostępnienie przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz nowego kanału komunikacji z odbiorcami usług skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Urzędu Gminy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online.

Budowa, przebudowa i remont infrastruktutry okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa, przebudowa i remont infrastruktutry okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt pn." Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Radziechowy-Wieprz" współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013, i powstał na terenie Gminy Radziechowy Wieprz. Kluczowym produktem projektu było...

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013   Tytuł projektu Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz Beneficjent: Gmina Radziechowy Wieprz   Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl