Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy–Wieprz Adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy Telefon / Fax: 33-867-66-15 E-mail: gops@radziechowy-wieprz.pl NIP: 553-16-69-098 REGON: 072358205 www.radziechowy-wieprz.pl www.efsgops.radziechowy-wieprz.pl Godziny otwarcia:...

Placówki edukacyjne

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie w skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole w Juszczynie Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie (wraz z II i III klasami dotychczasowego gimnazjum , do czasu wygaszenia ) Adres: Juszczyna...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl