Juszczyna

JUSZCZYNA:

Wieś o stosunkowo luźnej zabudowie usytuowaną wzdłuż potoku Juszczynka. Z Juszczyny prowadzi żółty szlak na Przybór, Juszczynkę, Słowiankę i dalej na Romankę i Rysiankę. We wsi znajduje się piękny, drewniany kościół z 1927 roku, do którego budowy przyczynił się Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Jest on przykładem  kontynuacji tradycji ciesielskich i drewnianego budownictwa sakralnego Żywiecczyzny.

 

Znajdują się tutaj także:

  • Strażnica OSP
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • plac zabaw, boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną „ORLIK”
  • szlaki rowerowe
  • resztki typowego budownictwa drewnianego i wiejskiego
  • Buk – pomnik przyrody
  • Kamienna Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Juszczyna Zarębniki - 15 sierpnia organizowane jest tu tradycyjne święcenie ziół

 

Warto wspomnieć także o funkcjonującym w Juszczynie Kole Gospodyń Wiejskich, którego czynny udział wspiera rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań związanych z unikatowymi instrumentami, zamiłowaniem do tradycji. Świetnie prosperuje tu również Świetlica środowiskowa oraz istniejącym tam Domu Ludowym. W Juszczynie udzielają się również twórcy ludowi – Maria Grzegorek oraz Andrzej Murański.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl