OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "Mapa Świętego Mikołaja"

data wydarzenia: czwartek, 2 listopada 2017 r.
oglądano: 483 razy

Organizator konkursu

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz,

34-381 Radziechowy, Wieprz 700, tel. 33 860 15 79

 

Adresat konkursu

Uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gminy Radziechowy – Wieprz.

Cele konkursu

 • inspirowanie dzieci do poznawania swojej miejscowości,
 • rozbudzanie wyobraźni wśród dzieci,
 • zapoznanie się z ważnymi zabytkami znajdującymi się na terenie gminy,
 • rozbudzanie stałego zainteresowania kulturą i sztuką,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci.

 

Przedmiot oceny konkursowej

Przedmiotem oceny konkursowej będą formy plastyczne na temat konkursu „Mapa Świętego Mikołaja”. Zadaniem jakie w ramach konkursu mają wykonać uczestniczy będzie:

 • stworzenie mapy Gminy Radziechowy – Wieprz,
 • umieszczenie na mapie Gminy nazw miejscowości, kilku ważnych zabytków
  i istotnych lokalizacji np. Urząd Gminy, szkoła, przedszkole itp.
 • zaznaczenie na mapie własnego miejsca zamieszkania, w taki sposób, aby organizatorzy wraz ze „Świętym Mikołajem” mogli dowieźć prezent dla laureatów konkursu pod wyznaczony adres.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace plastyczne wykonane przez dzieci samodzielnie
 w dowolnej technice plastycznej.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość,
 • walory estetyczne
 • ciekawa technika,
 • walory plastyczne.

Terminarz konkursu

 • Nabór prac konkursowych – do 1 grudnia 2017r.
 • Ocena prac konkursowych przez jury – 5-6 grudnia 2017.
 • Wręczenie nagród – nastąpi podczas kiermaszu świątecznego w dniu 10 grudnia 2017.

Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu.
 2. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 3. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
 • prace przedszkolaków,
 • prace uczniów szkół podstawowych klas I – III,
 • prace uczniów szkół podstawowych klas IV – VI,
 • prace uczniów szkół podstawowych klas VII – VII
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Autorem pracy mogą być maksymalnie dwie osoby.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres Organizatora, a jeżeli jest to możliwe można dodatkowo przesłać ją w formie elektronicznej na adres: gckptrw@gmail.com. Na kopercie należy umieścić adnotację: Konkurs plastyczny.
 4. Prace przesyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu.
 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego.
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl