GWIAZDA BETLEJEMSKA 2018

data wydarzenia: środa, 17 stycznia 2018 r.
oglądano: 632 razy

REGULAMIN

IX Gminnego i Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

oraz Małych Form Kolędniczych

„GWIAZDA BETLEJEMSKA 2018”

 

I – MIEJSCE:

Sala Budynku Kulturalno-Oświatowego w Brzuśniku

II – TERMIN:

17 stycznia 2018  r (środa) – rozpoczęcie godz. 9.00

III – PATRONAT:

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu

IV – ORGANIZATORZY:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku

V – CELE:

 • Kształtowanie wśród uczniów własnej tożsamości regionalnej
 • Pielęgnowanie ustnej tradycji przekazywania kolęd i pastorałek z pokolenia na pokolenie
 • Wzbogacanie wiedzy o pieśniach jakimi są również kolędy i pastorałki
 • Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji śpiewania kolęd w rodzinie, szkole i środowisku
 • Zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności na scenie
 • Uświadamianie uczniów, że każdy może efektywnie pracować, śpiewać indywidualnie czy zespołowo i świetnie się bawić
 • Wspólne kolędowanie – przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym
   i w środowisku

VI – KATEGORIE UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

 • kat. I – śpiew a cappella lub z podkładem w wersji instrumentalnej (nie dopuszcza się pełnego playbacku)

- kat. soliści

- kat. zespół

 • kat. II - śpiew z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu (kapeli)

- kat. soliści

- kat. zespół

 • kat. III – kolędy tradycyjne – wykonywane gwarą i w stroju regionalnym

- kat. soliści

- kat. zespół

 • kat. IV – małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)

- kat. soliści

- kat. zespół

 • kat. V – Przedszkola

 

 

VII – JURY:

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i zakwalifikowania do poszczególnych kategorii i rozdziału nagród powierza się Komisji.

VIII - KRYTERIA OCENY:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: intonację, poczucie rytmu, znajomość tekstu, estetykę wykonania kolędy lub pastorałki, umiejętność gry na instrumencie, a w przypadku form kolędniczych również strój, rekwizyt kolędniczy, a przede wszystkim tradycyjną formę kolędowania. Prosimy wystrzegać się piosenek „o świętach” nie zaliczających się do kolęd i pastorałek, ponieważ zgodnie ideą i nazwą naszego przeglądu komisja preferować będzie tradycyjne kolędy i pastorałki.

IX - NAGRODY:

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przyznane będą nagrody rzeczowe i finansowe oraz nagroda symboliczna „Złota Gwiazda Betlejemska”. 

 

Odbiór nagrody finansowej:

- nagrody będą do odebrania przez osoby ustawowo odpowiedzialne za osoby niepełnoletnie (rodzic/opiekun prawny) za okazaniem dowodu osobistego lub za upoważnieniem,

- nagrody dla placówek oświatowych odbiera dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

Nagrody będzie można odebrać po koncercie laureatów 21 stycznia 2018 lub w siedzibie GCKPT w dniu 23stycznia 2018r. od godziny 9.00 do 14.00.

 

X – ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać szkoły i przedszkola z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, ale również wszystkie osoby indywidualne. Wiek uczestników Przeglądu nie może przekraczać 16 lat.  Uczestnicy występujący w kat. I-V wykonują 1 utwór. Ogranicza się udział jednego uczestnika do 2 występów w 2 różnych kategoriach.

 

Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:

 - przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) ,

- publikację wizerunku wykonawców, wykonanego w czasie spotkania Konkursowego w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

 

Imienny wykaz  uczestników Przeglądu wraz z tytułem wykonywanej kolędy i kategorią należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, 34-381 Radziechowy, Wieprz 700
lub
gckptrw@gmail.pl do dnia 10.01.2018 r.

 

IX – KONCERT LAUREATÓW

Koncert Laureatów, odbędzie w dniu 21 stycznia 2018 roku. Miejsce zostanie podane przez organizatorów w późniejszym terminie.

UWAGA !!!

Organizatorzy przewidują posiłek dla uczestników Przeglądu.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl