Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Szeląg, Aleksandra Pawlus

Wymagane dokumenty:

Deklaracja.

Opłaty:

Wpłaty podatków dokonuje się:
- u Sołtysów poszczególnych sołectw,
- w Kasie Urzędu / pok. Nr 7 / - w godzinach pracy Urzędu Gminy,
- przelewem na konto Urzędu 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy:
Pokój nr 11
Tel. 33-860-15-81

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr. 95, poz. 613), Podatek rolny: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1381). Podatek leśny: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl