Sporządzenie testamentu alograficznego

Osoba prowadząca sprawę:

Grzegorz Biela

Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty:

- Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
- 22 zł na rachunek Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - Nr rach: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 - BS w Radziechowach-Wieprzu.
- Wpłatę można dokonać również w kasie, która znajduje się w budynku Urzędu Gminy na I piętrze (bez dodatkowych opłat).

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Pokój nr 5 (parter)
Grzegorz Biela - Sekretarz Gminy
Tel. 33-867-66-10

Termin rozpatrzenia wniosku:

W uzgodnieniu z Wnioskodawcą

Podstawa prawna:

art. 951 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl