Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Osoba prowadząca sprawę:

Małgorzata Woźniak

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną:
- pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci sposobie oznakowania,
- miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza hodować lub utrzymywać psa.
2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny:
Małgorzata Woźniak - Inspektor
Pokój nr 4
Tel. 33-867-66-10

Termin rozpatrzenia wniosku:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia psy rasy uznawanej za agresywne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl