Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Osoba prowadząca sprawę:

Rafał Wolny

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty:

od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł

od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Wpłatę można dokonać na rachunek Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. Nr rach: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 BS w Radziechowach-Wieprzu
lub w kasie, która znajduje się w budynku Urzędu Gminy na I piętrze (bez dodatkowych opłat)

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Parter - pokój nr 1
Rafał Wolny - Inspektor
e-mail: rwolny@radziechowy-wieprz.pl
tel. 33 860 15 71

Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 14 dni

Podstawa prawna:

- Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267)
- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
- Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Pobierz dokumenty
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl