Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie miejscowym

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty:

- Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. .
- 17 zł na rachunek Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz. Nr rach: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 BS w Radziechowach-Wieprzu.
- Wpłatę można dokonać również w kasie, która znajduje się w budynku Urzędu Gminy na I piętrze (bez dodatkowych opłat)

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Parter - pokój nr 1
Rafał Wolny - Inspektor
e-mail: rwolny@radziechowy-wieprz.pl
tel. 33 860 15 71

Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 7 dni

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) .

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl