Zaświadczenie z list uprawnionych do korzystania ze wspólnoty leśnej

Osoba prowadząca sprawę:

Małgorzata Woźniak

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia( we wniosku należy podać na kogo figurują udziały w Spółce Leśnej, wysokość udziałów, w jakim miejscu w liście uprawnionych).

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 roku, (Dz. U. z 8.12.2006r.art. 1.pkt1 ) w kwocie 17.00 zł.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny:
Małgorzata Woźniak - Inspektor
Pokój nr 10
Tel. 33-867-66-10

Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 7 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 Czerwca 1963r. o Zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych Dz. U. z dnia 5 Lipca 1963r.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Celem dokładnego podania we wniosku nr uprawnionego we wspólnocie oraz części udziałowych zaleca się kontakt ze spółką leśną z terenu sołectwa.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl