Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Osoba prowadząca sprawę:

Beata Szeląg, Aleksandra Pawlus

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy:
Pokój nr 11
Tel. 33-860-15-81

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 z 2006r poz.379).

Uwagi:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wnioski należy składać:
- w terminie od 1 do 28 luty 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
- w terminie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 luty 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wypłaty dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu pokój nr 7:

- w terminie od 2 do 30 kwietnia 2014 r.
- w terminie od 1 do 31 październik 2014 r.

Pobierz dokumenty
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl