Komunikaty

RSS
gru
14

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 14.12.2018r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy...

paź
18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...

paź
17

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W związku z wpływem do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;...

kwi
24

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

mar
21

WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych - integracji i zwiększenie osób niepełnosprawnych i osób starszych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych w 2018 roku.

sty
26

WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl