Komunikaty

RSS
maj
2
26 maja 2019r. - Wybory do Parlamentu Europejskiego

26 maja 2019r. - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacje dotyczące wyborów: Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy...

kwi
24

WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

lut
20

Konsultacje: ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz

PROJEKT Zarządzenie Nr …./2019 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 20 lutego 2019 r.   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały...

lut
20

Konsultacje: ustalenie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz

PROJEKT Zarządzenie Nr …./2019 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 20 lutego 2019 r.   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały...

gru
14

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 14.12.2018r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy...

paź
17

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W związku z wpływem do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;...

kwi
24

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl