Komunikaty

RSS
lip
23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Radziechowy - Teren przy Przedszkolu na dole w Radziechowach

cze
29

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II TURA - 12 lipca 2020r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania: 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym...

cze
22

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz

cze
10

Konsultacja w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 56/202020 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których...

sty
24
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

2 marca 2020 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

sty
3
Dlaczego konieczne było podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz?

Dlaczego konieczne było podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz?

Informujemy, że pomimo ponownego przeprowadzenia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl