Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2019/2020

dodano: wtorek, 24 grudnia 2019 r.
oglądano: 135 razy

Zarządzenie Nr 123/2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 24 grudnia 2019r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Radziechowy-Wieprz w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2019/2020

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl