Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

dodano: środa, 17 października 2018 r.
oglądano: 285 razy

W związku z wpływem do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Treść oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl