WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dodano: piątek, 26 stycznia 2018 r.
oglądano: 636 razy
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.

UWAGA: Zarządzenie 16/2018 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/2018 Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 24.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n: zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy - Wieprz a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie sq zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem
(Wnioski należy złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy -Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2018r. do godziny 15:00. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu).

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl