WÓJT GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dodano: środa, 24 kwietnia 2019 r.
oglądano: 166 razy

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl