Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie.

dodano: , r.
zakończenie: , r.
oglądano: 348 razy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W BEZPŁATNE UŻYCZENIE

Wg księgi wieczystej
BB1Z/00075599/9

Wg ewidencji gruntów
837/2 Wieprz

Powierzchnia
160 m2 działki

Opis nieruchomości
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek OSP Wieprz, który będzie przedmiotem bezpłatnego użyczenia

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z miejscowym planem przestrzennym działka znajduje się na terenie C 16 MU-teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Okres trwania umowy
25 lat

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl