Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu

Tablica informacyjnaRuszył projekt pt. ''Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu''
 

W Gminie Radziechowy-Wieprz z dniem 01.07.2017 r. rozpoczęła się realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Wieprzu poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans dzieci w tym tych ze specjalnymi potrzebami dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. – 31 sierpnia 2018r.

Budżet projektu: 239.654,83 zł.

Benner UE


 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl