Ochrona środowiska

Czystsze Powietrze

Czystsze Powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w...

Harmonogramy wywozu odpadów w roku: 2018

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – opłata wynosi: 9 zł miesięcznie od mieszkańca. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – opłata wynosi: 19 zł miesięcznie od mieszkańca. B R Z U...

Segregacja

Prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl