Oświata i Referat Oświaty

Referat Oświaty Gminy Radziechowy-Wieprz

Referat Oświaty Gminy Radziechowy-Wieprz Adres: ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy Telefon: 33-867-68-09 oraz: 33-867-69-26 Fax: 33-867-68-09 E-mail: oswiata@radziechowy-wieprz.pl www.gzo.radziechowy-wieprz.pl (strona archiwalna) Godziny otwarcia:...

Placówki edukacyjne

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie w skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole w Juszczynie Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie Adres: Juszczyna 275, 34-382 Bystra Dyrektor: mgr Irena Kulka   Telefon - Szkoła:...

Zakres działań referatu

Referat Oświaty mieści się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach przy ul. Św. Marcina 1301 Do zakresu działania referatu należy: Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych oraz ich likwidacją. Ustalanie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli. Prowadzenie ewidencji wychowania przedszkolnego w formie niepublicznej...

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Do 10 sierpnia 2018r. rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz (Wieprz 700, 34-381 Radziechowy) wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku. Przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14...

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl