PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przybędza ul. 3 Maja 8, tel. 515 340 678

 

Punkt selektywnego zbierania świadczy usługi w poniedziałki w godzinach 8:00-14:00

oraz w soboty nie będące świętami w godzinach 8:00- 12:00.

 

Można oddać takie odpady jak:

• odpady segregowane (worki) poza terminami w harmonogramie,

• chemikalia, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, leki, opakowania po środkach chwasto i owadobójczych,

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielogabarytowe,

• opony z samochodów osobowych, nie więcej niż 4 sztuki,

• odpady zielone.

 

Uwaga:
Odpady wymienione powyżej należy dostarczyć własnym transportem. Odpady te należy zważyć na wadze pod Urzędem Gminy, a następnie odwieść do PSZOK zlokalizowanym w Przybędzy ul. 3 Maja 8. Po zdaniu odpadów należy ponownie zważyć się pustym samochodem na wadze przy Urzędzie Gminy.

 

Odpady remontowo-budowlane przyjmowane są po uzgodnieniu z firmą PIOTR-PLAST
pod
numerem telefonu 515 340 678, bez konieczności ich ważenia na wadze przed Urzędem Gminy.

 

Nie są przyjmowane:

• zmieszane odpady komunalne (balast),

• odpady pochodzące z demontażu, rozbiórki pojazdów, tj.: zderzaki, fotele czy inne elementy pojazdu (za wyjątkiem opon),

•odpady w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl