Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz
istnieje możliwość potwierdzenia wniosku o założenie
profilu zaufanego w ramach korzystania z usługi ePUAP.

Potwierdzenia profilu można dokonać w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz
w pokoju nr 12 (I piętro) w godzinach urzędowania tut. urzędu.
Możesz również złożyć wniosek o założenie konta.

 

 

Czym jest ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Pozwala ona załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie epuap.gov.pl.


Co możesz załatwić na platformie ePUAP

Przez ePUAP możesz załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Pamiętaj jednak, że aby załatwić sprawę na platformie ePUAP urząd musi dać Ci taką możliwość. Sprawdź na epuap.gov.pl, jakie sprawy możesz załatwić przez Internet w wybranym urzędzie.


Jak korzystać z platformy ePUAP

Aby załatwić sprawę przez Internet za pomocą platformy ePUAP, musisz mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić Twoją tożsamość. Chodzi o to, aby nikt przez Internet nie mógł się pod Ciebie podszyć. 


Jak założyć profil zaufany

  1. Wejdź na stronę ePUAP (lub Profil Zaufany - witryny są tożsame dla zakładania Profilu Zaufanego).
  2. Załóż konto na ePUAP lub Załóż konto na Profil Zaufany.
  3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
  4. Znajdź najbliższy urząd, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePUAP .
  5. Udaj się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego*. 

    * Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy (pok. 12, I piętro)
     


(Profil zaufany możesz też założyć samodzielnie, jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. To proste: wejdź na stronę ePUAP, załóż konto, wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego, potwierdź swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.)

Więcej szczegółowych informacji dotyczących platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego uzyskają Państwo w zakładce: "Pomoc" na stronie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

 

Drogi Mieszkańcu Gminy Radziechowy-Wieprz!

Posiadając Profil Zaufany na Platformie ePUAP możesz korzystać

z Platformy Usług  Publicznych Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

www.eurzad.radziechowy-wieprz.pl

Sprawdzisz tu m.in. swoje zobowiązania podatkowe oraz zapłacisz za nie on-line.

 


Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego było możliwe dzięki pozyskaniu na ten cel środków finansowych z projektu "Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W ramach umowy zakupiono ze środków potrzebny sprzęt, wymagane certyfikaty oraz zapewniono odpowiednie szkolenia.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl