Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz

Przedmiotem projektu jest udostępnienie przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz nowego kanału komunikacji z odbiorcami usług skierowany do wszystkich podmiotów (mieszkańców i przedsiębiorców) zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Urzędu Gminy wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online.


 

Udostępniony system zapewni informowanie o konieczności
dokonania czynności administracyjnych dla Klientów Urzędu.

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie
dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN] : 1 094 136,60 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN] : 928 921,98 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKU: 2015-09-22 - 2017-12-31

 


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl