Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

Telefon centr. (+48) 32-20-83-600

http://www.sum.edu.pl

Rzecznik SUM: 
Agata Kalafarska 
tel. 606 802 783

rzecznik@sum.edu.pl

NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl