Statystyka ludności

2009:

Łączna liczba mieszkańców: 12 812.

Bystra: 948
Brzuśnik: 1071
Juszczyna: 1720
Przybędza: 950
Radziechowy: 4535
Wieprz: 3589
 


2010:

Łączna liczba mieszkańców: 12 964.

Bystra: 953
Brzuśnik: 1099
Juszczyna: 1736
Przybędza: 962
Radziechowy: 4544
Wieprz: 3670
 


2011:

Łączna liczba mieszkańców: 13 020.

Bystra: 966
Brzuśnik: 1098
Juszczyna: 1737
Przybędza: 969
Radziechowy: 4553
Wieprz: 3697
 


2012:

Łączna liczba mieszkańców: 13 052.

Bystra: 958
Brzuśnik: 1113
Juszczyna: 1743
Przybędza: 989
Radziechowy: 4549
Wieprz: 3700
 


2013:

Łączna liczba mieszkańców: 13 069.

Bystra: 959
Brzuśnik: 1109
Juszczyna: 1749
Przybędza: 1010
Radziechowy: 4528
Wieprz: 3714
 


2014:

Łączna liczba mieszkańców: 13 097.

Bystra: 970
Brzuśnik: 1123
Juszczyna: 1754
Przybędza: 991
Radziechowy: 4541
Wieprz: 3718
 


2015:

Łączna liczba mieszkańców: 13 073.

Bystra: 976
Brzuśnik: 1117
Juszczyna: 1724
Przybędza: 994
Radziechowy: 4539
Wieprz: 3723
 


2016:

Łączna liczba mieszkańców: 13077.

Bystra: 968
Brzuśnik: 1142
Juszczyna: 1743
Przybędza: 990
Radziechowy: 4509
Wieprz: 3725
 


 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl