Urząd Gminy

Władze Gminy

  Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika Przewodniczący Rady Gminy Jacek Świniański I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Magdalena Świniańska...

Logo Gminy Radziechowy-Wieprz

UCHWAŁA NR XXVIII/173/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Radziechowy - Wieprz oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 38) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z...

Numery kont bankowych

  ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy - Wieprz Wydatki Urzędu Gminy 85 8140 0009 0000 0127 2000 0060 Dochody Urzędu Gminy (opłata skarbowa, podatki, opłaty lokalne)   80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 Konto Budżetu Gminy (dochody dotacyjne)   22 8140 0009 0000 0127 2000 0030 Odpady Komunalne - numer indywidualny dla każdego...

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz istnieje możliwość potwierdzenia wniosku o założenie profilu zaufanego w ramach korzystania z usługi ePUAP. Potwierdzenia profilu można dokonać w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz w pokoju nr 12 (I piętro) w godzinach urzędowania tut. urzędu. Możesz również złożyć wniosek o założenie konta....

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl