Władze Gminy

 

  Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz mgr inż. Maciej Mika

 

  Sekretarz Gminy

mgr Grzegorz Biela

  Skarbnik Gminy

mgr Barbara Pietrysko

  Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Piela

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Michalski Bogusław

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Gołek

  Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia

Mirosław Trzos

  Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Spraw socjalnych

Irena Rodak

  Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Stanisław Orliński

 


 

Radni:

 

  Piela Piotr

 

  Dudys Damian

 

  Michalski Bogusław

 

  Biegun Piotr

 

  Gołek Stanisław

 

  Janik Mariusz

 

  Jarco Mirosław

 

  Juraszek Aleksander

 

  Kosiec Jan

 

  Kubień Czesław

 

  Matlak Czesław

 

  Orliński Stanisław

 

  Rodak Irena

 

  Skowronek Antoni

 

  Trzos Mirosław

 
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl