Władze Gminy

 

  Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz mgr inż. Maciej Mika

 

  Sekretarz Gminy

Grzegorz Biela

  Skarbnik Gminy

Barbara Pietrysko

  Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Świniański

  I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Magdalena Świniańska

  II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Damian Dudys

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Koźllik

  Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia

Marek Tlałka

  Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Spraw socjalnych

Katarzyna Syc

  Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Jan Kosiec

 


 

Radni:

 

  Biegun Andrzej

 

  Brodka Grzegorz

 

  Dudys Damian

 

  Gołek Rafał

 

  Goryl Marek

 

  Janik Mariusz

 

  Kliś Jadwiga

 

  Kosiec Jan

 

  Koźlik Jadwiga

 

  Matlak Małgorzata

 

  Syc Katarzyna

 

  Świniańska Magdalena

 

  Świniański Jacek

  Tlałka Marek

 

  Tlałka Wiesław

 
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl