Współpraca

CAF - WSPÓLNA METODA OCENY

CAF - WSPÓLNA METODA OCENY

Grupa Ergo Sp. z o. o. wraz z Gminą Koszarawa, Gminą Lipowa, Gminą Milówka, Gminą Istebna oraz Gminą Radziechowy–Wieprz zawiązała partnerstwo, które opracowało projekt w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt.„Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-060/12.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl