Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz

Benner UE


Ruszył projekt pt. ''Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz''
 

W Gminie Radziechowy-Wieprz z dniem 01.09.2017 r. rozpoczęła się realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Projektem objęte zostaną wszystkie szkoły z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w tym zniwelowanie deficytów poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.  Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Okres realizacji projektu: 1 września 2017r. – 30 czerwca 2019r.

Budżet projektu: 1 433 122,84 zł.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl