Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył urządzenie informatyczne – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) od 1 lipca 2021 r. został wdrożony program umożliwiający złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Na podstawie tej ustawy każdy właściciel oraz zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do przekazania deklaracji inwentaryzacyjnej do CEEB w terminie przewidzianym ww. ustawie, tj. 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących t.j. do końca czerwca 2022r., w przypadku nowo powstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Ponadto program jest tak opracowany, że pomaga w prawidłowym wypełnieniu deklaracji i w razie błędów czy też braku zaznaczenia odpowiedniego pola informuje o błędnym wypełnieniu formularza. Do systemu można zalogować się przez Profil Zaufany lub przez e-dowód(dowód osobisty z warstwą elektroniczną), 
  • w formie papierowej, wysyłając list na adres Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
    (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Za nie złożenie deklaracji w terminie przewidzianym w ww. ustawie na właściciela lub zarządcę budynku mogą być nakładane kary grzywny.

Mając na uwadze powyższe informacje, zwracamy się z prośbą do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz innych podmiotów władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz o składanie deklaracji do bazy CEEB.

Wzory deklaracji i wniosków oraz Instrukcja dot. wypełnienia deklaracji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow

Jeżeli budynek nie ma ogrzewania (np. jest to pustostan) wówczas nie ma potrzeby składania powyższej deklaracji, natomiast w każdym innym przypadku wymagane jest złożenie deklaracji.

 

Przykład wypełnienia deklaracji dla naszej gminy znajdą Państwo klikając tutaj.

 

Przy wypełnianiu wyżej omawianej deklaracji należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe wypełnienie.

  1. W pkt. B01 należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku źródła ciepła, nawet jeśli nie są używane oraz podać ich liczbę, następnie wskazać ich liczbę i funkcję jeśli są eksploatowane. Funkcje to ogrzewanie lub/i ciepła woda użytkowa.
  2. W przypadku eksploatowania jako źródła ciepła kotła na paliwo stałe z ręcznym bądź automatycznym podawaniem paliwa, obowiązkowo należy wypełnić pkt. B02 i określić klasę kotła, jeśli nie ma napisanej klasy lub brak jest tabliczki znamionowej i innych informacji zaznaczamy – poniżej klasy 3 lub brak informacji i podać liczbę kotłów, która powinna zgadzać się z liczbą eksploatowanych kotłów w pkt. B01.
  3. W przypadku wypełnienia pkt. B02 należy również wypełnić pkt. B03, w którym określamy rodzaje paliw stosowanych w kotle na paliwo stałe – np. węgiel i paliwa węglopodobne, drewno kawałkowane itp.
  4. Prosimy o uważne czytanie objaśnień zawartych w formularzu, dobrze jest również podać swój nr telefonu (pkt D03),w celu ułatwienia kontaktu, w przypadku gdy zajdzie konieczność poprawy formularza.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych