Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy

Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Radziechowach


 Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz

Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz


 Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie

Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie


 Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, elektryczną, fotowoltaiczną, oraz przyłączem wod.-kan., kanalizacją opadową, zbiornikiem rozsączającym, parkingiem, murem oporowym, placem zabaw, komunikacją wewnętrzną, zjazdem z drogi gminnej i powiatowej - ETAP II w miejscowości Wieprz

Budowa przedszkola z instalacjami wewnętrznymi


 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej

Budowa sali gimnastycznej w Bystrej


 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy

Budowa sali gimnastycznej w Przybędzy


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Do Jakimowicza dz. nr 3002 w miejscowości Wieprz

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Do Jakimowicza


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 3721 w miejscowości Juszczyna

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 3721 w miejscowości Juszczyna


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Boru dz. nr 2527/32 w miejscowości Juszczyna

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Boru dz. nr 2527/32 w miejscowości Juszczyna


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do salonu fryzjerskiego dz. nr 3034 w miejscowości Wieprz

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do salonu fryzjerskiego dz. nr 3034 w miejscowości Wieprz


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Borek III dz. nr 3615 w miejscowości Juszczyna

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Borek III dz. nr 3615 w miejscowości Juszczyna


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Gołki Kociołki dz. nr 567 w miejscowości Brzuśnik

rzebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Gołki Kociołki dz. nr 567 w miejscowości Brzuśnik


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Na Lewy Groń dz. nr 768, 727 w miejscowości Brzuśnik

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Na Lewy Groń dz. nr 768, 727 w miejscowości Brzuśnik


 

Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. nr 695

Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. nr 695


 

Przebudowa drogi niepublicznej - ul. Kamienna dz. nr 7201 w miejscowości Radziechowy

Przebudowa drogi niepublicznej - ul. Kamienna dz. nr 7201 w miejscowości Radziechowy


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Łączna dz. nr 4319/45, 4194/6 w miejscowości Radziechowy

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Łączna dz. nr 4319/45, 4194/6 w miejscowości Radziechowy


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Pod Grapą dz. nr 2959/1, 2959/2 w miejscowości Wieprz

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Pod Grapą dz. nr 2959/1, 2959/2 w miejscowości Wieprz


 

Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: II część Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna” w m. Radziechowy, Gmina Radziechowy-Wieprz, działka ewidencyjna nr 6225 w km 1+468 - 2+097

Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: II część Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przeczna w m. Radziechowy


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Sportowa dz. nr 3871 w miejscowości Radziechowy

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Sportowa dz. nr 3871 w miejscowości Radziechowy


 

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy

Przebudowa drogi gminnej niepublicznej ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy


 

Remont drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa odnogi ul. Łąkowej dz. nr 3443, 3426 w miejscowości Wieprz

Remont drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa odnogi ul. Łąkowej dz. nr 3443, 3426 w miejscowości Wieprz


 

Remont drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Piekarska dz. nr 6291 w miejscowości Radziechowy

Remont drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Piekarska dz. nr 6291 w miejscowości Radziechowy


 

Zakup pieca c.o. do Domu Ludowego w Juszczynie

Zakup pieca c.o. do Domu Ludowego w Juszczynie


 

Kategorie spraw urzędowych