Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Podmioty odbierające odpady komunalne

 

ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

W 2023 ROKU ODBIERAJĄ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

 1. Nazwa firmy:
  Sanit-Trans Sp. z o.o.

  Siedziba i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne
   
 2. Nazwa firmy:
  P.H.U. Sortowania Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura

  Siedziba i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  ul. 3 Maja 8, 34-381 Przybędza

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz z miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

 1. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  Sanit-Trans Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383
  Adres instalacji:
  ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice
   
 2. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  Beskid Żywiec Sp. z o.o.
  Adres instalacji:
  ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
   
 3. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  Agencja Komunalna Sp. z o.o.
  Adres instalacji:
  ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik
   
 4. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  Best Eko Sp. z o.o.
  Adres instalacji:
  ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

 1. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  P.H.U. Sortowania Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura
  Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  34-382 Wieprz ul. Żywiecka, działka o nr ew. 3592/43

 

Podmiot zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

 1. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  P.H.U. Sortowania Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura
  Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  34-382 Wieprz ul. Żywiecka, działka o nr ew. 3592/43

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.):

 1. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
  P.H.U. Sortowania Surowców Wtórnych PIOTR PLAST Piotr Figura
  Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  34-382 Wieprz ul. Żywiecka, działka o nr ew. 3592/43

 

Kategorie spraw urzędowych