Dziś jest niedziela, 26 marca 2023 r.
Imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Podmioty odbierające odpady komunalne

Odpady komunalne na terenie gminy Radziechowy-Wieprz  w 2018r. odbierają następujące podmioty:

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz (art. 3 ust. 2  pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm)

Nazwa firmy

Siedziba i adres podmiotu
odbierającego odpady komunalneod właścicieli nieruchomości

Sanit-Trans Sp. z o.o.

Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne

Beskid-Żywiec Sp. z o.o.

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
(art. 3 ust. 2  pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm)

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres instalacji

Sanit-Trans Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383

ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Beskid-Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Sanit-Trans Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383

ul. 3 Maja 8, 34-381 Przybędza

 

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych