Dziś jest poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.
Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Informacja Starosty Żywieckiego

Informacja Starosty Żywieckiego

STAROSTA ŻYWIECKI

na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U. z 2020 r., poz.276 z póź.zm.)

informuje,

że w terminie od 04 stycznia 2021r. do 25 stycznia 2021r. (przez okres 15 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu, przy al.Wolności 2 w godz. 8.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:
- Twardorzeczka ad Radziechowy z jednostki ewidencyjnej Lipowa,
- Przybędza z jednostki ewidencyjnej Radziechowy-Wieprz,
- Radziechowy ad Cięcina i Radziechowy ad Węgierska Górka z jednostki ewidencyjnej Węgierska Górka;
składający się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga:
Ze względu na stan epidemiczny w kraju, że przed planowanym stawieniem się w urzędzie, należy kontaktować się z osobą merytoryczną pod nr tel. 501 253 666.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych