Dziś jest sobota, 8 maja 2021 r.
Imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Program Operacyjny ''Pomoc żywnościowa 2014- 2020'' Podprogram 2020.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że od 05 do 30 października 2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu (tj. pon, wt., śr, 7.00-15.00. czw. 7.00-16.00, pt., 7.00-14.00) do stanowiska obsługi -  piętro III -  zgłaszać mogą się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „ Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”. Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu. Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia tj. wrzesień 2020 r. 

Do dochodu nie wlicza się
świadczenia wychowawczego „500+” oraz świadczenia „Dobry start” - „300+”.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych