Dziś jest środa, 4 października 2023 r.
Imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dostojni Jubilaci - Mieszkańcy Naszej Gminy

Dostojni Jubilaci - Mieszkańcy Naszej Gminy

dla których w roku 2023 przypada 50-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego lub czas pożycia w związku małżeńskim jest dłuższy niż 50 lat, a pary te wcześniej nie były odznaczane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy-Wieprz telefonicznie lub w inny dogodny sposób, w terminie do 20 kwietnia 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Nr telefonu: 33 860 15 84 lub 33 860 15 71

W/w zgłoszenie będzie równoznaczne z wyrażeniem chęci uzyskania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i wzięcia udziału w jubileuszowych uroczystościach organizowanych przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

Ponadto pary małżeńskie, które w roku 2023 obchodzą okrągłą 60-tą, 65-tą, 70-tą i 75-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, a były już odznaczone medalem od Prezydenta RP, również proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego Radziechowy-Wieprz w wyżej podany sposób.

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Twardysko
Kierownik USC Radziechowy-Wieprz

Kategorie spraw urzędowych