Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Droga główna przez Brzuśnik

Droga główna przez Brzuśnik

Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma

DROMIL SP. O.O., 34-300 ŻYWIEC, UL. LEŚNIANKA 102 A.

Termin wykonania robót, zgodnie z umową to 26 listopada 2014r.

 

Przedmiot tej umowy obejmuje: przebudowę 1956 m drogi, tj. oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

skropienie asfaltem przed ułożeniem geowłókniny, ułożenie geowłókniny,

ułożenie warstwy wyrównawczej betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm.

 

Kategorie spraw urzędowych