Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Druhowie z OSP w Radziechowach dla przedszkolaków

Druhowie z OSP w Radziechowach dla przedszkolaków

Związek Floriański (powołany w Warszawie  w 1916r.) w odezwie do straży pisał ponad  100 lat temu: „Organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną, w to święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl państwowotwórcza, karność społeczną pielęgnująca, wykwitnie".  I tak się dzieje po dzień dzisiejszy…

Maj to miesiąc wielu wzniosłych okazji do świętowania. Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Święto Trzeciego Maja, a tuż po nich Międzynarodowe Święto Strażaka obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. 16 maja 2023r. wzorem poprzednich lat, wychowankowie Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach mieli  okazję uczestniczyć  w bardzo atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez  grupę strażaków OSP: Tomasza Michalskiego, Bartłomieja Goryla  oraz Andrzeja Musiała. Druhowie przybyli nowoczesnym wozem strażackim i zaprezentowali dzieciom jego wyposażenie. Z radością obserwujemy, jak nowocześnieje z biegiem lat sprzęt, którym dysponuje radziechowska OSP. W kolejnych latach poznajemy nowe elementy wyposażenia radziechowskich druhów.  Entuzjazm dzieci wywołała możliwość zwiedzenia wnętrza wozu strażackiego oraz własnoręczna obsługa pompy strażackiej. Za organizację atrakcyjnych warsztatów dzieci odwzajemniły się pięknym albumem z pracami plastycznymi inspirowanymi służbą strażacką. Za sprawą radziechowskich druhów był to dzień pełen dziecięcej radości. Długoletnia współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną wpisała się w tradycję radziechowskiego przedszkola. Niezaprzeczalne są też zasługi naszego Patrona Władysława Pieronka  dla rozwoju radziechowskiej OSP w latach międzywojennych i późniejszych. Jako oddany służbie społecznej druh, kronikarz  oraz wieloletni naczelnik Rejonu Straży Pożarnych w 1966r. Władysław Pieronek został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. O wielkim zaangażowaniu Władysława Pieronka w służbę strażacką świadczą również zachowane w kronikach listy pochwalne oraz wiersze jego autorstwa. Przez lata prowadził kronikę  radziechowskiej OSP. Wiersz napisany w 1955r. na okoliczność 50-lecia OSP w Radziechowach mimo upływu czasu nie stracił nic ze swej aktualności. Dzisiaj przypominając jego treść  składamy wszystkim strażakom z  radziechowskiej OSP najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia swoich następców. Zarządowi OSP w Radziechowach dziękujemy za możliwość kontynuacji wartościowej dla obu stron współpracy.

(Autor: Władysław Pieronek, sierpień 1955)

                             „Was nie wieńczą laurem zwycięstwa,

                               Ani order nie wisi na piersi,

                               Wy do walki z wrogiem, gdy potrzeba

                               Ochotniczo stajecie najpierwsi.

                                               Wam pół wieku, dopiero początek,

                                               Czyn szlachetny, to okres daleki,

                                               Wam wiek cały życzyć, to za mało,

                                               Dobra sprawa niechaj przetrwa wieki.

                               Idźcie śmiało Druhowie Strażacy,

                               W dobrej sprawie niechaj Wam Bóg darzy,

                               Stójcie wiernie, śmiało i odważnie

                               Dla Ojczyzny i bliźnich na straży.”

 

 Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami dla strażaków OSP w Radziechowach:
Małgorzata Kasperek - dyrektor Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach


Kategorie spraw urzędowych