Dziś jest środa, 28 lipca 2021 r.
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

''Ekologia modne słowo- odkrywamy je na nowo!'' -realizacja projektu zakończona

Koordynatorami projektu była Pani Barbara Dudek oraz Pani Małgorzata Słowy – nauczyciele dyplomowani Publicznego Przedszkola w Wieprzu.

Projekt  umożliwił dzieciom poszerzanie wiedzy na temat sposobów i możliwości ochrony środowiska, oraz kształtowania postaw odpowiedzialnych za stan środowiska.  Promowaliśmy  edukację ekologiczną wśród dzieci, ich rodziców i mieszkańców naszej gminy podczas zajęć otwartych, aktywnego sprzątania świata w najbliższej okolicy przedszkola pod hasłem   „Patrol Ekologiczny” oraz „Akcja segregacja”, a także poprzez stworzenie broszury „Ziemia naszym wspólnym skarbem - poradnik młodego ekologa” , którą przedszkolaki zaniosły do swoich  domów, tym sposobem edukując kolejne osoby z najbliższego otoczenia. Broszura zawiera zbiór  najważniejszych informacji na temat  sposobów dbania o przyrodę w życiu codziennym oraz podniesienia świadomości środowiska lokalnego na temat zachowań ekologicznych.

W ramach projektu przedszkole zostało wyposażone w dwa oczyszczacze powietrza, aparat fotograficzny i pomoce dydaktyczne dotyczące zagadnień ekologicznych wykorzystywane podczas zajęć oraz dwa nowe komplety kubłów  na sortowane śmieci dostosowane do nowych zasad segregacji. Natomiast wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszej placówki miały możliwość udziału  w wycieczkach do MPWiK w Żywcu oraz Muzeum Miejskiego i Parku Zamkowego w Żywcu z Mini Zoo poszerzając wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.

22.03.2019r zorganizowano III Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej  z udziałem dzieci z okolicznych przedszkoli. Celem, konkursu było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekologii u dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, oraz rozpropagowanie działań na terenie wszystkich placówek oświatowych gminy.

W ramach realizacji projektu współpracowaliśmy z organami samorządowymi i innymi instytucjami takimi jak: GCKPT Radziechowy-Wieprz, Nadleśnictwo Węgierska Górka, Firma „Piotr Plast” PHU Sortownia surowców wtórnych, MPWiK w Żywcu, ZPKWŚ w Żywcu,  w zakresie promowania edukacji ekologicznej.

30.05.2019r nastąpiło podsumowanie projektu podczas „Aktywnego  Dnia  Rodziny”, który odbył się w Domu Ludowym w Wieprzu z udziałem dzieci i rodziców, władz gminnych oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z naszą placówką w zakresie jego realizacji.

Podczas uroczystości przedstawiono podsumowanie w postaci prezentacji multimedialnej. W tym czasie można było również  podziwiać galerię prac konkursowych, pięknie wykonanych zabawek i stroi z surowców wtórnych, które przedszkolaki przygotowały na konkurs pt. „EKO-zabawka” i ”Moda ekologiczna”. Z tej okazji przedszkolaki przygotowały piękny program artystyczny oraz upominki dla zaproszonych gości.

Kończąc realizację projektu w imieniu całej społeczności przedszkolnej pragniemy serdecznie podziękować organizatorom konkursu grantowego oraz fundatorowi dofinansowania Firmie Żywiec Zdrój S.A. Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym partnerom w realizacji projektu – Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz Panu Maciejowi Mice, Kierownikowi Referatu Oświaty Pani Małgorzacie Pieli wraz z pracownikami referatu, Dyrektorowi GCKPT Radziechowy – Wieprz Pani Agnieszce Biegun, Nadleśnictwu Węgierska Górka, Firmie „Piotr Plast” PHU Sortownia surowców wtórnych, MPWiK w Żywcu, ZPKWŚ w Żywcu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak pomyślnej realizacji zaplanowanych działań.  Dziękujemy za wsparcie oraz liczny udział rodziców podczas zajęć otwartych organizowanych w poszczególnych grupach przedszkolnych, a także  nauczycielom i personelowi  Publicznego Przedszkola w Wieprzu za ogrom pracy, którą włożono w jego realizację.

Anna Dudek
Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Wieprzu

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych