Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Gmina Radziechowy-Wieprz otrzymała grant w ramach konkursu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - granty PGR"


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.


Informujemy, iż Gmina Radziechowy-Wieprz w dniu 19 maja 2022r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PGR”. Gmina pozyskała kwotę 105 000,00 zł. Obecnie zakończyła się procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 1 p. 8 ustawy PZP.

Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostało 8 sztuk komputerów stacjonarnych i 34 sztuki laptopów, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany beneficjentom od 20 lipca 2022r.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Konkurs był kierowany do gmin popegeerowskich.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU.
Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Kategorie spraw urzędowych