Dziś jest sobota, 20 sierpnia 2022 r.
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Gmina Radziechowy-Wieprz w ramach programu Polska Cyfrowa planuje złożenie wniosku o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

 W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich uczęszczających do szkół podstawowych i średnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w gminie, w której funkcjonowały PGR-y do dnia 3 listopada 2021 roku mogą składać w Referacie Oświaty stosowne oświadczenia.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera do 3,5 tys. oraz tabletu do 1,5 tys. zł)

Wsparcie przysługuje:
dziecku zamieszkującemu miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko to musi być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
wsparcie przysługuje dziecku, które nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. (Jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.)

Miejsce składania oświadczeń: Referat Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, Radziechowy ul. Św. Marcina 1301, III piętro (Budynek Ośrodka Zdrowia) tel. 33 867 69 26, wew.: 103

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do weryfikacja oświadczenia powinien być załączony dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danych PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7)

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych