Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWACH-WIEPRZU OGŁASZA NABÓR

Uczestników Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XLII/293/22 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 3 marca 2022r., realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu na podstawie Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 26 maja 2022r., finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

CEL PROGRAMU

Celem programu osłonowego jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych powyżej 65 roku życia, samotnie  gospodarujących lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia przez:

1) dostęp do codziennej pomocy w zidentyfikowanych obszarach wymagających wsparcia,

2) dostęp do   tzw. „opieki na odległość”.


ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

  1. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022r.
  1. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Radziechowy-Wieprz, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez Ogólnopolską Infolinię, jak również bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz.
  1. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zidentyfikują obszary wymagające wsparcia w stosunku do każdej zgłaszającej się osoby.
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu zabezpieczy wsparcie w zidentyfikowanych obszarach organizację i koordynację prac wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  1. W ramach programu w formie zakupu usług zapewnione zostanie wsparcie w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika GOPS lub wezwać służby ratunkowe.

 

ZASADY I TERMIN NABORU

Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń, uniemożliwiającej objęcie wsparciem w ramach programu wszystkich zainteresowanych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (Budynek urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu III Piętro) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w godzinach urzędowania: pn-śr 7.00-15.00, czw 7.00-16.00, pt 7.00-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących Programu w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy ośrodka:
- Joanna Źiółkowska
- Agata Wojtyła

Tel. 33 8676615 Tel. kom. 601 434 020

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Całkowita wartość w 2022r. wynosi: 21 831,00 zł

Kwota dofinansowania w 2022r. wynosi: 21 831,00 zł


Kategorie spraw urzędowych