Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ NA ROK 2024

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ NA ROK 2024

Rada Gminy  Radziechowy-Wieprz uchwałą nr LXXI/462/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku w związku z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej, przyjęła Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Radziechowy-Wieprz na rok 2024, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu na podstawie Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 marca 2024r.

Głównym Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (powyżej 60 roku życia), samotnie gospodarujących lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą wsparcia osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Wsparcie seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki lub wsparcia, może być udzielone poprzez zakup i pokrycie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa jest bardzo prosta w obsłudze i jest  połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia Senior poprzez wciśniecie przycisku alarmowego znajdującego się na opasce, łączy się ze stale gotową do interwencji centralą (pracownikiem medycznym, opiekunem medycznym,). Po odebraniu zgłoszenia alarmowego dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencje kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Korzyści dla seniora i jego bliskich:

– opieka całodobowa 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne

– natychmiastowa reakcja w przypadku złego samopoczucia bądź w sytuacji zagrożenia życia

– odciążenie opiekunów osób starszych

 

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach niniejszego ogłoszenia mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w Dziale Świadczeń dla Rodzin - budynek Gminnego Klubu Sportowego, I-piętro /na boisku przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 do 5 lipca 2024r. a następnie w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnych usług.

 

Wyjaśnień i informacji dotyczących Programu w ramach niniejszego ogłoszenia udziela Pani Joanna Ziółkowska pod nr tel. 609 354 083 lub 607 093 087  oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy jednostki, nr telefonu: 338676615 lub 601 434 020 lub na adres e‑mail: gops@radziechowy-wieprz.pl

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych