Dziś jest niedziela, 28 maja 2023 r.
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2022/2023 przez Koło Łowieckie „PUCHACZ”


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 ab ustawy prawo łowickie (Dz.U.2022.1173 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2022/2023 przez Koło Łowieckie nr 207 „PUCHACZ” w Kamesznicy.

1. 30.10.2022r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

2. 05.11.2022r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

3. 27.11.2022r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

4. 10.12.2022r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

5. 18.12.2022r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

6. 07.01.2023r.
Polowanie zbiorowe. Obwód 207. Rozpoczęcie godz. 8:00. Zakończenie godz. 16:00.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania  zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych